Terapia uzależnień

Terapia uzależnień na Staszica (komputer, gry, Internet, substancje psychoaktywne).

Od 20 lutego w czwartki w godzinach 13.00 – 20.00 konsultacje i terapie będzie prowadził nasz długoletni współpracownik Wojciech Pokój.

Mgr Wojciech Pokój psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, socjoterapeuta. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Studium Terapii Uzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” organizowane przez Fundację PRAESTRNO oraz Uniwersytet Warszawski.

Doświadczenie zdobywał m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnienia i Podwójnej Diagnozy w StMungo’s w Londynie, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Mariańskiej 1 oraz Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Obecnie związany z Centrum Medycznym Damiana, Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz Stowarzyszeniem SKAT. Prowadzi konsultacje i terapie osób doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych oraz w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych (np. Internet, gry, hazard).
Prowadzi warsztaty psychoprofilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień oraz warsztaty dla dzieci, których rodzice znajdują się w sytuacji okołorozwodowej.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Specjalizacje:

• Trudności emocjonalne (nadmierny stres, napięcie, depresja, lęk)
• Diagnoza i terapia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
• Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (np. Internet, komputer, hazard)
• Konsultacje psychologiczne
• Psychoprofilaktyka uzależnień