Szpital - Serwis Demonstracyjny

Warszawa, ul. Staszica 7/9 501 163 597

Artykuły

RODZINA. JAK USZYĆ PATCHWORK

Artykuł ukazał się w magazynie PANI NR 03(303)/Marzec 2018 "Nie opuszczę cię aż do śmierci" – obiecujemy. A potem rozwodzimy...

Czytaj Artykuł

Jak przestać być mężem, a pozostać dobrym ojcem

Artykuł ukazał się w tygodniku WPROST nr 46/2016 Mądrzy ojcowie szukają sposobów, by uczestniczyć w codzienności razem ze swoimi dziećmi. Po rozwodzie z ich matkami...

Czytaj Artykuł

Paweł Maciaszek. Każdy ma ojca, nie każdy tatę

Artykuł ukazał się na portalu NGO.pl Prawnik, terapeuta, przewodniczący KDS-u ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny oraz Aktywny Tata. Opowiada się...

Czytaj Artykuł

Fundacja Pomocownia

Na mocy porozumienia z dn. 2.01.2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów a Fundacją POMOCOWNIA, Stowarzyszenie SKAT nieodpłatnie udostępnia Fundacji do realizacji celów statutowych lokal wraz z wyposażeniem przy ul. Staszica 7/9 oraz stronę www.skat.org.pl.

 

Fundacja POMOCOWNIA pomaga i pomaga pomagać:

Osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

– działania w ramach interwencji kryzysowej, terapii indywidualnej i grupowej,

  prowadzenie grup wsparcia oraz grup samopomocowych.

– realizację kontaktów rodzica/rodziców z dzieckiem/dziećmi w ramach postanowień Sądowych.

– prowadzenie oddziaływań psychologicznych dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym.

– prowadzenie działań psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych.

 

 

Organizacjom pozarządowym i inicjatywom nieformalnym poprzez:

– inicjowanie działań społecznych i promowanie aktywności społecznej

– udzielanie wszechstronnego wsparcia, w tym merytorycznego, organizacyjnego i finansowego,

– inicjowanie i prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe

– prowadzenie programów i projektów badawczych, profilaktycznych, szkoleniowych, pomocowych  i informacyjnych

pacjent

Stałe formy pomocy

Zapraszamy do skorzystania ze stałych form pomocy:

Psychoterapia

Dla kogo? Osoby dorosłe, młodzież Osoby doświadczające stanów lękowych, nerwic, kompulsji, zmian nastroju. Osoby doświadczające...

Psychoterapia par

Zapraszamy na TERAPIĘ PAR związki, w których: ➡️ Doszło do zdrady lub utraty zaufania ➡️ Pojawił się...

Mediacje

Zgodnie z definicją, mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator...

Interwencja kryzysowa

Dla kogo? Dla osób, które przechodzą: Kryzys związany z brakiem informacji i/lub kompetencji (np. nie...

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień na Staszica (komputer, gry, Internet, substancje psychoaktywne). Od 20 lutego w czwartki w...

Pomoc dla Rodzin w kryzysie okołorozwodowym

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH DLA RODZIN W KRYZYSIE OKOŁOROZWODOWYM   1. Kontakty rodzica/rodziców z dziećmi przy...

Wyślij zapytanie

aktualne projekty

1 Stowarzyszenie SKAT
2 Poradnia dla Par
3 Poczuj, zaufaj, opowiedz
4 Podróż przez Dekady