Strategia Online i poszukiwanie Insightu

Wydobywamy pragnienia i emocje

Z biura

Planuję więc jestem. Niezależnie od tego jak dobry masz produkt czy usługę lub jak nośną promocję chcesz zrobić musisz planować. Obecny odbiora w internecie jest bardzo świadomy. Nie wystarczy więc do niego mówić - trzeba mówi z jakimś sensem. Planowanie i nauka pomagają ten sens odnaleźć.

Pomagamy firmom nawigować i osiągać sukces w cyfrowym świecie. Zmieniamy modele biznesowe, kształtujemy zachowania użytkownika, aby produkty i usługi dostarczać na rynek szybciej i lepiej.


Gwałtownie rosnące tempo innowacji wymusza na firmach i konsumentach zmianę zachowań i przyzwyczajeń. By wzrastać, współczesne firmy muszą robić więcej niż tylko istnieć - muszą przewidywać i uczestniczyć w rewolucji, zabawie i kształtowaniu technologicznego obrazu naszego świata.

O czym usłyszysz podczas pracy nad strategią z Appogeum?

Historia Marki

Portfolio produktów

Status marki

pozycja na rynku

możliwości rozwoju

nowe inwestycje

Innowacje

Re-branding

Budżetowanie

Egzekucja strategii

Relacje marki

Spójność przekazu